Introductie cursus NLP

Introductie cursus NLP

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€399

Welkom in de wereld van Neuro linguïstisch Programmeren (NLP), een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling, prestatie en verandering.

NLP is een op bewijs gebaseerde benadering om te begrijpen hoe mensen denken en met zichzelf en anderen communiceren. Het is gebaseerd op de overtuiging dat onze gedachten, gevoelens, taal en gedrag allemaal onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden, wat op zijn beurt onze resultaten beïnvloedt.

In deze inleidende introductie cursus NLP  leer je over de grondbeginselen van perceptie, basisaannames, kalibratie, representatieve systemen, het opbouwen van relaties en uitstekende fysiologie. We onderzoeken ook hoe deze concepten worden toegepast in verschillende contexten zoals communicatie, coaching en therapie.

Perceptie – Hoe nemen we de wereld waar? Subjectieve werkelijkheid

We hebben allemaal een unieke kijk op de werkelijkheid, gebaseerd op onze levenservaring. Onze individuele subjectieve werkelijkheid bestaat uit onze overtuigingen, waarden en attitudes die bepalen hoe wij informatie uit onze omgeving interpreteren. Dit betekent dat twee mensen dezelfde gebeurtenis kunnen ervaren, maar deze verschillend interpreteren vanwege hun subjectieve werkelijkheid.

Om onszelf beter te begrijpen moeten we onderzoeken hoe we de wereld om ons heen waarnemen en eventuele beperkende overtuigingen of denkpatronen die ons verhinderen ons volledige potentieel te bereiken, ter discussie stellen. Inzicht in perceptie helpt ons bewuster te worden van onszelf, zodat we betere beslissingen in het leven kunnen nemen en positieve verandering in onszelf en bij anderen kunnen bewerkstelligen.

Basis aannames – Binnen NLP werken we met de basis aannames.

De basisveronderstellingen bieden een reeks richtlijnen voor de omgang met onszelf en anderen binnen de NLP-methode. Deze aannames zijn noodzakelijke waarheden, maar helpen richting te geven bij het benaderen van situaties of problemen:

De kaart is niet het gebied – Wij moeten onthouden dat, hoewel onze interpretaties nauwkeurig kunnen zijn, zij niet noodzakelijkerwijs de werkelijke werkelijkheid weergeven;

– Mensen reageren volgens hun eigen model van de wereld – Iedereen heeft zijn eigen unieke manier van denken, dus het is belangrijk daarmee rekening te houden wanneer je met hen communiceert;

– Mensen hebben op elk moment meerdere bedoelingen – We moeten rekening houden met zowel bewuste als onbewuste bedoelingen wanneer we met iemand communiceren;

Elk gedrag heeft een positieve intentie – Zelfs als iemands gedrag negatief of destructief lijkt, zit er meestal een onderliggende positieve intentie achter;

– Acceptatie vóór verandering – Om een zinvolle verandering in iemands gedrag teweeg te brengen, is het belangrijk om hem eerst te accepteren waar hij nu is, alvorens te proberen hem vooruit te helpen;

– Interne voorstelling stuurt gedrag – Onze interne voorstellingen sturen alle aspecten van gedrag, dus als we gedrag willen veranderen, moeten we eerst die interne voorstellingen veranderen;

– Neem verantwoordelijkheid voor je eigen ervaring – Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen ervaringen, dus het is belangrijk om externe factoren niet de schuld te geven van je huidige toestand, maar eerder in jezelf te zoeken naar oplossingen;

Er is geen mislukking er is enkel feedback – Zie tegenslagen niet als mislukkingen, maar gebruik ze als leermomenten waarbij je waardevol inzicht in jezelf of de situatie kunt krijgen;

Kalibratie – De feitelijke observatie van onze omgeving en hoe we daar optimaal gebruik van kunnen maken

Kalibratie houdt in dat je aandacht besteedt aan het nauwkeurig waarnemen van wat er om je heen gebeurt, zonder daar oordelen of veronderstellingen over te hebben. Dit houdt in dat je in elk moment aanwezig bent zonder beïnvloed te worden door ervaringen uit het verleden of vooropgezette ideeën over wat er op dit moment zou moeten gebeuren. Door nauwkeurig te kalibreren kun je vervolgens je reacties aanpassen, afhankelijk van welke reactie het meest waarschijnlijk een gewenst resultaat zou opleveren in je interacties met anderen of bij het bereiken van doelen enz. Dit houdt in dat je je niet alleen bewust bent van wat mensen zeggen, maar ook van non-verbale signalen zoals lichaamstaal, die vaak meer onthullen dan woorden alleen ooit zouden kunnen overbrengen! Nauwkeurig kalibreren helpt ons onszelf beter te begrijpen door ons een objectief perspectief op situaties te geven, waardoor we strategieën kunnen creëren die waarschijnlijk tot succesvolle resultaten zullen leiden. Representatieve systemen – Hoe keren we terug naar onze omgeving? Bij representatieve systemen worden verschillende manieren gebruikt om gedachten, gevoelens en ideeën uit te drukken, zoals visuele, auditieve, kinesthetische, olfactorische, tactiele, smaakvolle enz. Elk systeem correspondeert met een bepaald type informatie over een bepaald deel van de hersenen. Het visuele systeem kan bijvoorbeeld kleuren en vormen beschrijven, terwijl het auditieve systeem kan praten over geluiden, muziek enz. Door de verschillende representatieve systemen te begrijpen, kunt u effectief communiceren, afhankelijk van het systeem dat u gebruikt, waardoor u sneller het gewenste resultaat bereikt.

Rapport- Rapport bestaat uit drie delen: matching, backtrack en sort by other.

Rapport essentieel element om effectieve communicatie op te bouwen. Vertrouwen tussen twee partijen opbouwen waardoor er een vorm van verbinding ontstaat die snel leidt tot productieve gesprekken.

Matching bestaat uit het spiegelen van iemands lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, toon en stem, terwijl backtracking het herhalen van precies gezegde woorden ervoor zorgen dat een nauwkeurig begrip van elkaars standpunten beter begrepen worden.

Ten slotte een uitstekende fysiologie levert een open en ontspannen manier van communiceren op waarbij degene die zijn excellente fysiologie inzet een grote invloed heeft op de ander en daarbij op het gespreksresultaat!

Concluderend biedt deze introductie cursus NLP fundamentele inzichten in neuro linguïstisch programmeren, waarbij de nadruk vooral ligt op de basisaannames van perceptie, representatieve systemen en het opbouwen van relaties. Jij als deelnemer wordt uitgerust met de nodige kennis om deze concepten effectief toe te passen in het dagelijks leven en grotere hoogten van succes en welzijn te bereiken!

Volg nu de introductie cursus NLP door nu aan te schaffen en mis niets om je succes te realiseren.

Frank Pucelik
Bron: NVNLP

Winkelwagen