Doelen stellen en realiseren

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€250

Doelen stellen en realiseren met NLP

Heb je het gevoel dat je vastzit in een sleur, niet in staat om je doelen te bereiken? Heb je een droom, maar weet je niet hoe je die moet verwezenlijken? Heb je moeite om de motivatie en energie te vinden om je doelen te bereiken? Dan kan Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) het antwoord zijn. NLP is een krachtige methode voor persoonlijke ontwikkeling die gebruik maakt van taal- en communicatietechnieken om mensen inzicht te geven in hun denkprocessen, gedragingen en overtuigingen. Het kan ook worden gebruikt als een effectief middel om doelen te bereiken.

 

NLP stelt ons in staat onze doelen op te splitsen in haalbare stappen en strategieën voor succes te creëren. Door inzicht te krijgen in onderliggende overtuigingen, houdingen of gedragingen die ons ervan weerhouden de gewenste resultaten te bereiken, kunnen we nieuwe manieren van denken en handelen creëren die ons dichter bij onze doelen brengen. Het moedigt ons aan onze beperkende overtuigingen in twijfel te trekken en actie te ondernemen om vooruitgang te boeken bij het bereiken van onze doelen.

 

In deze cursus doelen stellen en realiseren gaan we in op de basisprincipes van NLP voor het bereiken van doelen en hoe het je kan helpen je doelen sneller dan ooit te bereiken. We bespreken het Outcome Model – het fundament van NLP – en andere belangrijke concepten zoals Obstakels, Hulpbronnen en Strategieën. Deze onderwerpen zijn essentieel als je een effectief plan wilt ontwikkelen om je gewenste resultaten te bereiken.

Het Uitkomstmodel: De basis van NLP

Het Outcome Model is het fundament van alle NLP-technieken als het gaat om het bereiken van doelen. Dit model is gebaseerd op vier kernprincipes: Gewenste Uitkomsten, Obstakels, Hulpbronnen en Strategieën (Outcome). Om deze principes grondiger uit te leggen moeten we eerst kijken naar wat ze allemaal betekenen:

Gewenste resultaten: Je gewenste resultaten zijn in wezen watje uit het leven wil halen; zij geven richting aan jezelf en richten jouw aandacht op wat het belangrijkst is in het leven – of dat nu financiële zekerheid of geluk of iets heel anders is! Ze moeten specifiek genoeg zijn zodat ze meetbaar zijn; hierdoor kunnen ze in de loop van de tijd worden gevolgd, wat duidelijkheid geeft over de vooruitgang die wordt geboekt bij het bereiken ervan.

Obstakels: Wanneer zich obstakels voordoen – verwacht of onverwacht – kunnen zij ons verhinderen onze gewenste resultaten te bereiken, ook al hebben wij ze van tevoren duidelijk vastgesteld. Deze belemmeringen omvatten zowel interne (d.w.z. mentale blokkades/belemmerende overtuigingen) als externe (d.w.z. omgevingsfactoren/andere mensen) elementen die ons ervan weerhouden onze doelen te bereiken ondanks het feit dat we alle middelen die nodig zijn voor succes bij de hand hebben, bijv. problemen met tijdbeheer door een overbelaste agenda of gebrek aan kennis die de voltooiing van een taak verhinderen, enz.

Middelen: Hulpbronnen verwijzen zowel intern (d.w.z. bestaande vaardigheden/kennis/ervaring die in onszelf aanwezig zijn) als extern (d.w.z. die beschikbaar zijn van externe bronnen zoals mentoren/coaches/collega’s enz…) die kunnen helpen bij het overwinnen van obstakels die in de weg staan tussen waar we nu zijn en waar we willen zijn, d.w.z. het bereiken van onze gewenste uitkomst(en). Inzicht in deze hulpbronnen helpt om de belangrijkste sterke punten te identificeren en de zwakke punten te relativeren, zodat mensen zich meer op hun sterke dan op hun zwakke punten kunnen richten bij het creëren van strategieën voor succes!

 

Strategieën: Een strategie verwijst hier specifiek naar “uitvoerbare plannen” ontworpen met specifieke taken die geleidelijk leiden tot de uiteindelijke verwezenlijking van de gewenste resultaten op basis van de hierboven besproken principes, namelijk Gewenste Uitkomsten, Obstakels, Hulpbronnen & Strategieën (DORS). Voorbeelden zijn plannen zoals het creëren van wekelijkse haalbare doelstellingen die ontworpen zijn om langzaam een momentum op te bouwen dat uiteindelijk leidt tot het bereiken van lange termijn doelstellingen!

 

Voordelen van het gebruik van het Outcome-model voor het bereiken van doelen met NLP

Het gebruik van het Outcome-model bij het stellen van doelen biedt verschillende voordelen voor het bereiken van doelen met NLP, waaronder, maar niet beperkt tot; het helpen van individuen om duidelijk te krijgen wat ze eigenlijk willen in hun leven, het identificeren van potentiële valkuilen onderweg, het ontdekken en benutten van bestaande vaardigheden en reeds aanwezige kennis en ten slotte het ontwerpen van uitvoerbare stappen om voordeel te halen uit beschikbare middelen. Door goed naar obstakels te kijken, krijgen mensen een dieper inzicht in waarom ze er precies zijn, waardoor ze de kans krijgen om potentiële oplossingen te vinden en wegversperringen te overwinnen. Tenslotte helpt het formuleren van strategieën het individu om gefocust te blijven zodat er gestaag vooruitgang wordt geboekt naar het uiteindelijke resultaat!

 

Doelen stellen en realiseren met NLP geeft resultaat waar je niet omheen kunt.

Uiteindelijk biedt het gebruik van Neuro-Linguïstisch Programmeren bij het stellen van doelen verschillende voordelen ten opzichte van traditionele methoden door mensen te helpen duidelijker te krijgen wat ze eigenlijk willen uit het leven, potentiële wegversperringen onderweg te identificeren, bestaande vaardigheden en reeds aanwezige kennis te ontdekken en te benutten, plus uitvoerbare stappen te formuleren om voordeel te halen uit beschikbare middelen! Kortom, door deze techniek toe te passen in combinatie met inzet, toewijding en de bereidheid om te leren, kan iedereen met succes zijn doelen bereiken, ongeacht of het om persoonlijke of professionele doelen gaat!

 

Dus meld je nu aan en doe mee en realiseer je doelen.

Winkelwagen